Barnegrupper

Vi har to småbarnsavdelinger, 1. åringene er på Tumleplassen og 2 åringene er på Språklabben. Vi har to storebarnsavdelinger. 3 åringene er på Filosofus og 4 åringene er på Forskerfabrikken.

De eldste barna i barnehagen har en egen Skolespire-avdeling hvor barna jobber med ulike typer prosjektarbeid. Antall barn bestemmes ut fra antall søkere til barnehagen hvert barnehageåret.

Personvern og cookies