Fokusområde

Rammeplanen har satt opp syv fagområder som alle barn skal innom i hvert barnehageår. Ett av dem er «Kropp, bevegelse og helse» som vi legger ekstra fokus på i år. Dette gjør vi

  • Gjennom bruk av Tastahallen, tema om «meg selv» og vennskap. Bruk av naturområder i nærmiljøet, fotballbanen, Sabbadalen og lekeplasser i nærmiljøet.
  • Utvikle kroppsbeherskelse, grunnleggende grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter og en positiv selvoppfatning.
  • Utvikle positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp gjennom varierte og allsidige opplevelser og utfordringer.
  • Utvikle positive holdninger til turer og friluftsliv og lek ute.
  • Tilegne seg gode vaner og få grunnleggende kunnskaper om hvordan de skal ivareta egen kropp, helse og velvære.

 

Personvern og cookies